به بخش پرسش و پاسخ یادگیری عمیق خوش آمدید,
این نسخه آزمایشی سایت است.
لطفا به نکات زیر توجه کنید:
 • برای ارتباط با مدیران میتوانید از صفحه مدیران اقدام کنید.
 • سوال و جواب ها باید به زبان فارسی باشند. استفاده از زبان انگلیسی یا فینگلیش برای پاسخ دادن مجاز نیست.
 • لطفا بعد از پرسش سوال لینک سوال خود را در گرو تلگرام (Iran Deep Learning Group) معرفی کنید تا سریعتر به جواب برسید. برای دسترسی به آخرین لینک از منابع یادگیری استفاده کنید
 • لطفا بجای عکس از متن استفاده کنید. اگر متون طولانی هستند از سایت pastebin.com برای اپلود استفاده کرده و لینک حاصل را در سوال خود قرار دهید. برای قرار دادن تصویر ، از بخش ارسال تصویر ادیتور سایت استفاده کنید.
 • بعد از دریافت پاسخ، بهترین پاسخ را از طریق کلیک بر روی علامت تیک انتخاب کنید
 • اگر با خطا و یا مشکلی مواجه شدید از بخش تماس با ما در انتهای صفحه و یا ایمیل Coderx7@gmail.com موضوع را اطلاع دهید.

با تشکر

دسته بندی ها

0 امتیاز

با سلام
من با توجه به آموزش سایت نصب کفی رو انجام دادم ولی وقتی کامپایل کردم به خطای زیر برخوردم لطفا راهنماییم کنید

C:\Program Files\Caffe_1.0_Windows-master\Caffe_1.0_Windows-master>scripts\build_win.cmd
The system cannot find the drive specified.
The system cannot find the drive specified.
INFO: ============================================================
INFO: Summary:
INFO: ============================================================
INFO: MSVC_VERSION        = 12
INFO: WITH_NINJA         = 0
INFO: CMAKE_GENERATOR      = "Visual Studio 12 2013 Win64"
INFO: CPU_ONLY          = 1
INFO: CUDA_ARCH_NAME       = Auto
INFO: CMAKE_CONFIG        = Release
INFO: USE_NCCL          = 0
INFO: CMAKE_BUILD_SHARED_LIBS  = 0
INFO: PYTHON_VERSION       = 2
INFO: BUILD_PYTHON        = 1
INFO: BUILD_PYTHON_LAYER     = 1
INFO: BUILD_MATLAB        = 0
INFO: PYTHON_EXE         = "python"
INFO: RUN_TESTS         = 0
INFO: RUN_LINT          = 0
INFO: RUN_INSTALL        = 1
INFO: ===========================================================
-- The C compiler identification is MSVC 18.0.40629.0
-- The CXX compiler identification is MSVC 18.0.40629.0
-- Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe
-- Check for working C compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 12.0/VC/bin/x86_amd64/cl.exe -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Found PythonInterp: C:/Program Files/Anaconda2/python.exe (found suitable version "2.7.12", minimum required is "2.7"
)
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - not found
-- Found Threads: TRUE
-- Boost version: 1.61.0
-- Found the following Boost libraries:
--  system
--  thread
--  filesystem
--  chrono
--  date_time
--  atomic
-- Found GFlags: C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/include
-- Found gflags (include: C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/include, library:gflags_shared)
-- Found Glog: C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/include
-- Found glog  (include: C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/include, library:
glog)
CMake Error at C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/cmake/protobuf-targets.cmake:9
4 (message):
 The imported target "protobuf::libprotoc" references the file

"C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/lib/libprotocd.lib"

 but this file does not exist. Possible reasons include:
 * The file was deleted, renamed, or moved to another location.

* An install or uninstall procedure did not complete successfully.

 * The installation package was faulty and contained

"C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/cmake/protobuf-targets.cmake"

 but not all the files it references.

Call Stack (most recent call first):
 C:/Users/JOKER/.caffe/dependencies/libraries_v120_x64_py27_1.1.0/libraries/cmake/protobuf-config.cmake:8 (include)
 cmake/ProtoBuf.cmake:6 (find_package)
 cmake/Dependencies.cmake:48 (include)
 CMakeLists.txt:80 (include)

-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "C:/Program Files/Caffe_1.0_Windows-master/Caffe_1.0_Windows-master/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
See also "C:/Program Files/Caffe_1.0_Windows-master/Caffe_1.0_Windows-master/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
ERROR: Configure failed

C:\Program Files\Caffe_1.0_Windows-master\Caffe_1.0_Windows-master>
توسط (149 امتیاز)

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...