کاربر Farideh Zamani

فعالیت توسط Farideh Zamani

امتیاز: 137 امتیاز (رتبه بندی #35)
سوالات: 10 (6 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 3 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 11
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 4 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
عضوی به مدت 3 سال (از شهریور 8, 1395)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل: Farideh Zamani
موقعیت:
وبسایت:
درباره:
تخصص:

دیوار پروفایل Farideh Zamani

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
...