به بخش پرسش و پاسخ یادگیری عمیق خوش آمدید,
این نسخه آزمایشی سایت است.
لطفا به نکات زیر توجه کنید:
  • برای ارتباط با مدیران میتوانید از صفحه مدیران اقدام کنید.
  • سوال و جواب ها باید به زبان فارسی باشند. استفاده از زبان انگلیسی یا فینگلیش برای پاسخ دادن مجاز نیست.
  • لطفا بعد از پرسش سوال لینک سوال خود را در گرو تلگرام (Iran Deep Learning Group) معرفی کنید تا سریعتر به جواب برسید. برای دسترسی به آخرین لینک از منابع یادگیری استفاده کنید
  • لطفا بجای عکس از متن استفاده کنید. اگر متون طولانی هستند از سایت pastebin.com برای اپلود استفاده کرده و لینک حاصل را در سوال خود قرار دهید. برای قرار دادن تصویر ، از بخش ارسال تصویر ادیتور سایت استفاده کنید.
  • بعد از دریافت پاسخ، بهترین پاسخ را از طریق کلیک بر روی علامت تیک انتخاب کنید
  • اگر با خطا و یا مشکلی مواجه شدید از بخش تماس با ما در انتهای صفحه و یا ایمیل Coderx7@gmail.com موضوع را اطلاع دهید.

با تشکر

0 امتیاز

سلام
در زمان نصب کفی در لینوکس با خطای زیر مواجه میشوم:

> CMakeFiles/extract_features.dir/extract_features.cpp.o: In function
> `int feature_extraction_pipeline<float>(int, char**)':
> extract_features.cpp:(.text._Z27feature_extraction_pipelineIfEiiPPc[_Z27feature_extraction_pipelineIfEiiPPc]+0xc70):
> undefined reference to
> `google::protobuf::internal::fixed_address_empty_string[abi:cxx11]'
> extract_features.cpp:(.text._Z27feature_extraction_pipelineIfEiiPPc[_Z27feature_extraction_pipelineIfEiiPPc]+0x1474):
> undefined reference to
> `google::protobuf::MessageLite::SerializeToString(std::__cxx11::basic_string<char,
> std::char_traits<char>, std::allocator<char> >*) const'
> ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::Message::DebugString[abi:cxx11]() const'
> ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::MessageFactory::InternalRegisterGeneratedFile(char
> const*, void (*)(std::__cxx11::basic_string<char,
> std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&))'
> ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::internal::WireFormatLite::WriteStringMaybeAliased(int,
> std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>,
> std::allocator<char> > const&,
> google::protobuf::io::CodedOutputStream*)' ../lib/libcaffe.so.1.0.0:
> undefined reference to
> `google::protobuf::internal::WireFormatLite::ReadBytes(google::protobuf::io::CodedInputStream*,
> std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>,
> std::allocator<char> >*)' ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined
> reference to
> `google::protobuf::MessageLite::ParseFromString(std::__cxx11::basic_string<char,
> std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&)'
> ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::Message::GetTypeName[abi:cxx11]() const'
> ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::io::CodedOutputStream::WriteStringWithSizeToArray(std::__cxx11::basic_string<char,
> std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, unsigned
> char*)' ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::Message::InitializationErrorString[abi:cxx11]()
> const' ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::internal::NameOfEnum[abi:cxx11](google::protobuf::EnumDescriptor
> const*, int)' ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::internal::WireFormatLite::WriteBytesMaybeAliased(int,
> std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>,
> std::allocator<char> > const&,
> google::protobuf::io::CodedOutputStream*)' ../lib/libcaffe.so.1.0.0:
> undefined reference to
> `google::protobuf::internal::AssignDescriptors(std::__cxx11::basic_string<char,
> std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&,
> google::protobuf::internal::MigrationSchema const*,
> google::protobuf::Message const* const*, unsigned int const*,
> google::protobuf::MessageFactory*, google::protobuf::Metadata*,
> google::protobuf::EnumDescriptor const**,
> google::protobuf::ServiceDescriptor const**)'
> ../lib/libcaffe.so.1.0.0: undefined reference to
> `google::protobuf::internal::WireFormatLite::WriteString(int,
> std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>,
> std::allocator<char> > const&,
> google::protobuf::io::CodedOutputStream*)' collect2: error: ld
> returned 1 exit status
> tools/CMakeFiles/extract_features.dir/build.make:135: recipe for
> target 'tools/extract_features' failed make[2]: ***
> [tools/extract_features] Error 1 CMakeFiles/Makefile2:809: recipe for
> target 'tools/CMakeFiles/extract_features.dir/all' failed make[1]: ***
> [tools/CMakeFiles/extract_features.dir/all] Error 2 Makefile:127:
> recipe for target 'all' failed make: *** [all] Error 2
سوال شده توسط (100 امتیاز)
cd caffe
$ mkdir build
cd build
 cmake ..
 make all
64 linux mite
cuda 8
anaconda 3.6
ورژن لینوکس شما چی هست؟ و اینکه آیا تمام dependency ها رو نصب کردید ؟ به طور مثال :
sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev libhdf5-serial-dev protobuf-compiler
sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev
 
چنانچه step by step با این سایت جلو برید به نظر نمیرسه مشکلی پیدا کنید:
http://caffe.berkeleyvision.org/install_apt.html
چون به احتمال زیاد مشکل از dependency  های کافه هست.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...